Sammen kæmper vi for livet - mod misbruget

Home Arrangementer Bliv medlem Under Bøgen Bestyrelsen Om 4leif Kontakt

Holdet bag ”…Da Jeppe blev bjerget” 2014.


Bagerst:
Arne, Steen, Annette, Knud, Tina, Søren, Karin, Yngve, Ole Anette.

Forrest:
Maria, Anja og Inge.

Læs referat fra generalforsamling 2016 her!!!

Referat fra 4leifs generalforsamling torsdag d. 26. februar 2015.


Som annonceret startede aftenen med spisning af flæskesteg med det hele og efterfølgende citronfromage. Knap 20 medlemmer deltog i spisningen og den hyggelige snak omkring bordet.

Da Knud er midt i indspilningerne af TV-serien "Norskov", havde Yngve fået opgaven med at aflægge såvel beretning som regnskab. Det sidste pga. vores tidligere kasserer har forladt bestyrelsen som en følge af sygdom. Det første fordi det var uklart, hvornår Knud kunne tilslutte sig generalforsamlingen.

Beretningen kom til at omfatte perioden fra 1. juli 2013 og frem til 31.12.2014 for at følge det regnskab, der blev fremlagt. Det betyder at fra 01.01.2015 følger regnskaber fremover kalenderåret.

Beretningen startede ved sommerfesten 2013, som blev afholdt på Motel Egense med mulighed for overnatning. Det var en lang hyggeweekend med masser af med og gode snakke på tværs af, hvilket af de to fallerede behandlingshjem, man kom fra.

Bestyrelsen havde valgt at lave arrangementet på denne måde, fordi man var tvivl om foreningen havde nogen fremtid, når begge fødekæderne, hhv. Damgaarden og Nordjylland var lukket pga. økonomien. Vi vidste på forhånd, at arrangementet ville give underskud, men hvis foreningen alligevel skulle lukke, synes vi, at det var i orden, at de medlemmer, der har bidraget til den beskedne formue fik mulighed for at lidt valuta for pengene.
Imidlertid blev det sådan, at den ekstraordinære generalforsamling på sommerfesten enstemmigt bad bestyrelsen om at fortsætte arbejdet og tanke ny energi til 4leif.

Desværre blev formand Knud ramt af alvorlig sygdom umiddelbart efter sommerfesten, hvorfor det først blev muligt igen at samle trådene i slutningen af februar 2014.
På dette tidspunkt var tidspunktet for at lave meningsfulde arrangementer i foråret 2014 forpasset, så den gendannede bestyrelse valgte at fokusere på sommerfesten 2014 samt at lægge kræfterne i arbejdet med Det Damgaardske Teaterselskab.

Sommerfesten lørdag d. 23. august i lokalerne på Markedsvej 80 blev en gedigen succes med mere end 60 deltagere og et medrivende speak af skuespiller Ole Thestrup. Vi lovede hinanden, at vi alle ville arbejde på at, der skulle være mindst 100 deltagere til sommerfesten 2015. Lad os håbe det lykkes.
Der blev fremsat  ideer med at følge tidligere tiders tradition med en sommerrevy fra Det Damgaardske Teaterselskab til sommerfesten. Og der blev også husket tilbage til det år, hvor sommerfesten på Damgaard formede sig som et lystigt marked med boder, forlystelser osv. videre.
Anja meldte sig til at være med i en sommerfest gruppe sammen med bestyrelsen og bl.a. Else gav udtryk for, at hun gerne ville stille op med en bod med strikvarer.
Yngve gav udtryk for, at vi vil stille plads på hjemmesiden til rådighed for alle, der ønsker at stille op med boder, så deltagerne på forhånd kan være orienteret om de gode muligheder for ekstraordinære køb.
Som alle forhåbentlig ved er sommerfesten 2015 sat til lørdag d. 29. august i Østre Lade på Knivholt.

Efter sommerfesten blev Det Damgaardske Teaterselskab præsenteret med forestillingen "...Da Jeppe blev bjerget" med gratis adgang for alle medlemmer og tilhørende påhæng. På generalforsamlingen blev der udtrykt stor glæde over forestillingen, og det blev særdeles godt modtaget, at Teaterselskabet har udvidet manuskriptet med fokus på børn af misbrugere. Det blev således gennem budgettet vedtaget, at der igen til efteråret udbydes en ny forestilling for medlemmerne af den opdaterede udgave  af "...Da Jeppe blev bjerget".

Efteråret bød endvidere på en gentagelse af foredragsarrangementet med "Glaspigen" Karin Dyhr. Igen blev det et tilløbsstykke, hvor salen på Markedsvej blev fyldt til bristepunktet. Vi fik rigtig meget ros fra vores samarbejdspartnere i psykiatrien, der var meget glade for at få mulighed for at deltage i arrangementet.

Derefter så beretningen fremad på den kommende sommerfest, som allerede er nævnt og på arrangementet med Noller, hvor kommunens Sundheds- og trivselsgruppe har givet os mulighed for at deltage på samme betingelser som kommunens medarbejdere.  I den uge, hvor vi havde mulighed for at sælge billetter til Noller på disse betingelser solgte vi i alt 35 billetter.

Det næste arrangement i 4leif bliver endnu et foredragsarrangement. Denne gang med Niels "Niarn" Roos. Vi har aftalt med Niels, at det bliver tirsdag d. 5. maj, 70-års dagen for befrielsen. Vi er enige at den tykke symbolik, der ligger i at omtale sin befrielse fra alkohol og stoffer på denne historiske dag, kunne vi simpelthen ikke lade ligge. Det er bestyrelsens hensigt at tage kontakt til elev-organisationerne på hhv. Gymnasium, Handelsskole og teknisk skole, for at tilbyde dem, at deltage i arrangementet. af samme grund er det endnu ikke bestemt, hvilke lokaliteter arrangementet skal afholdes i. Det vil snarest blive slået op på hjemmesiden og meddelt vores medlemmer.

Det Damgaardske Teaterselskab er i fuld gang med at forberede årets opdaterede udgave af "...Da Jeppe blev bjerget". Som sædvanligt vil forestillingerne blive afviklet i uge 40. Foreløbig har Teaterselskabet modtaget kr. 25.000,- fra Roblonfonden.

Efter beretningen blev regnskab og budget fremlagt og vedtaget af generalforsamlingen. Både regnskab og budget kan ses ved at klikke her.

Derefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Til bestyrelsen valgtes:

Knud

Inge

Rebecca

Ole

Yngve

Som suppleanter valgtes Anne-Lise og Grethe og endelig valgtes Hans til kritisk revisor med pligt til at gennemgå årets (2015) regnskab inden næste generalforsamling.

Under eventuelt fremførte Grethe lidt kritik af Teaterselskabets forestilling i Maskinhallen. Nemlig at vi spillede på gulvet, og dette gjorde udsigtsforholdene for en stor del af publikum vanskelige. Yngve svarede med, at vi det ved vi godt, og at vi i materialet til årets turné har gjort arrangørerne opmærksom på, at scenen skal være hævet mindst 40 cm. fra gulvet.

Herefter sluttede generalforsamlingen med masser af kaffe og et vidunderligt gensyn med filmen "Mit navn er Bill W."
Siden er sidst opdateret 13. Marts 2015