Sammen kæmper vi for livet - mod misbruget

Home Arrangementer Bliv medlem Under Bøgen Bestyrelsen Om 4leif Kontakt

Holdet bag ”…Da Jeppe blev bjerget” 2014.


Bagerst:
Arne, Steen, Annette, Knud, Tina, Søren, Karin, Yngve, Ole Anette.

Forrest:
Maria, Anja og Inge.

Læs referat fra generalforsamling 2016 her!!!

Den korte og ufuldstændige historie om 4leif.

Gruppebillede fra et af 4leifs mange weekend arrangementer på Hotel Strandly i Skagen.

Herunder sceneholdet fra Det Damgaardske Teaterselskab 2014.

Damgaards grundlægger Leif Damgaard.

4leif startede tilbage i 1991 under navnet "Støtte- og Patientforeningen Damgaard" og samlede primært tidligere patienter fra Minnesotacenter Damgaard, der var beliggende lige udenfor Frederikshavn. Foreningens formål var både at skabe et socialt samlings punkt og at fremskaffe midler til betaling for behandling af Patienter, der ikke selv var i stand til at betale.

Desværre måtte Damgaard lukke med udgangen af juli 2009 og på en ekstraordinær generalforsamling på Hotel Strandly i Skagen blev det i marts 2010 vedtaget, at ændre foreningens navn til 4leif, med reference til Damgaard's grundlægger, Leif Damgaard.

I 2012 slog 4leif sig sammen med den tilsvarende patientforening ”Nordjylland's Venner” under dette navn. Men da også behandlingshjemmet Nordjylland var gået konkurs i starten af 2013 blev generalforsamlingen enige om at tage navnet ”4leif” tilbage på et weekendmøde på Motel Egense efteråret 2013.

Foreningens primære formål er i dag at lave arrangementer, der bidrager til personlig udvikling for såvel den behandlede misbruger som de berørte pårørende. Men visionen var også at tiltrække det professionelle personale fra behandlermiljøet og det sociale- og sundhedsfaglige miljø dag tæller medlemskredsen både tidlige patienter med pårørende og behandlere fra Damgaard såvel som andre behandlings institutioner indenfor misbrugsområdet, "gadebørn" fra 12-trinsgrupperne og fagligt personale fra social- og sundhedssektoren.  

Overskrifterne på de arrangementer, vi har gennemført har fx været: Positiv tænkning, NLP, Gestaltterapi, weekendmøde på Motel Egense  og de traditionelle sommerfester.

Desværre har aktiviteterne gennem en periode fra midten af 2012 og frem til foråret 2014 været meget begrænsede, primært som en følge af flere bestyrelsesmedlemmer med alvorlig sygdom, på et tidspunkt, hvor sammenlægnings organisationen ikke var kommet på plads, samt Behandlingshjemmet Nordjyllands konkurs. Fremadrettet går planerne på flere foredrags aftener, emne- aftener med karakter af studie grupper, weekend kursus i efteråret og alkoholfri nytårsaften.

Lige nu er vi klar til at sommerfest lørdag d. 23. August kl. 13.00 til 19.00. Det kan du læse meget mere om ved at klikke her.

Fremover vil vi finde nye steder i regionen at placere evt. Weekend kurser ligesom vi vil forsøge at lægge foredrags aftenerne både i Frederikshavn og Aalborg. Nye input fra nuværende og kommende medlemmer er altid velkomne.

Læs iøvrigt om vores "datterselskab", Det Damgaardske Teaterselskab her. Fremadrettet arbejder vi på at genoplive de glade dage fra totusindognullerne da vi opførte "...Da Jeppe blev bjerget" bl.a. på AA's landsmøde i 2006. Mere om det på Teatergruppens egen side. Klik her.


Siden er sidst opdateret 7. Juli 2014

Vedtægter

Regnskab 2012 - 2013

Referat af generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling 2015


Regnskab 2013 - 2014